PRODUCTION

ĐANG TUYỂN 3 VỊ TRÍ

Production

Là khối bộ phận phụ trách chính việc sản xuất sản phẩm. Khối Production bao gồm nhiều bộ phận: Game Producer, Game Designer, Game Developer, Frontend Developer, Backend Developer, Tester,… Đây chính là khối bộ phận chủ chốt nhất của Elofun, mang đến cho các khách hàng và đối tác một sản phẩm game hoàn chỉnh dựa trên những ý tưởng ban đầu, nhu cầu và mục tiêu của khách hàng, đối tác

ĐANG TUYỂN 3 VỊ TRÍ

Game Designer

Fulltime/Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay tại:
– Email: [email protected]
– SĐT: 0389 935 670

Game Developer

Fulltime/Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay tại:
– Email: [email protected]
– SĐT: 0389 935 670

Backdend Developer

Fulltime/Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay tại:
– Email: [email protected]
– SĐT: 0389 935 670