CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bảo mật thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi muốn bạn biết rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian và mọi thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập từ thời điểm có hiệu lực của chính sách mới và sẽ không có ảnh hưởng ngược đối với thông tin đã được thu thập trước đó.

Xin hãy xem xét chính sách bảo mật này định kỳ để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào và để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cách thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng. Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý với sự cẩn trọng tối đa và tôn trọng tuyệt đối đối với quyền riêng tư của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email, và đơn vị công tác của bạn,… Tất cả những thông tin này được chúng tôi thu thập từ bạn một cách tự nguyện, nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ và đáp ứng chính xác yêu cầu cụ thể của bạn.

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ cho mục đích đã được thông báo và được sự cho phép của bạn. Đồng thời, thông tin này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và quan tâm của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi.

Để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa, chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn và các hoạt động tương tác khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp nội dung và dịch vụ phù hợp với bạn, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi đảm bảo tuân thủ theo quy định về dữ liệu cá nhân (Quyền riêng tư) tại Việt Nam, đồng thời cam kết xử lý thông tin của khách hàng một cách đúng đắn. Chúng tôi cam đoan không bao giờ mua bán, chia sẻ, hay sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc liên lạc với bạn về sản phẩm, đặt chỗ, hoặc mời bạn tham gia các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác để hỗ trợ chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận hoặc điều tra. Tuy nhiên, thông tin không bao giờ được cung cấp cho các công ty này với mục đích tiếp thị

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khi khách hàng tự đăng nhập và thực hiện việc hủy bỏ. Trong tất cả các trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật an toàn trên máy chủ của Elofun.

Khách hàng được quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của mình khi sử dụng máy tính công cộng. Trong trường hợp này, khách hàng nên đảm bảo đã đăng xuất khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của Elofun.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Elofun chỉ áp dụng tại elofun.com và không liên quan đến các bên thứ ba, bao gồm quảng cáo hoặc liên kết tại elofun.com. Khách hàng nên xem xét và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin của những trang web khác.