MARKETING

ĐANG TUYỂN 0 VỊ TRÍ

Marketing

Là khối bộ phận phụ trách về mặt hình ảnh của Elofun và truyền tải thông điệp mà Elofun mang đến cho khách hàng và thị trường. Nếu như bộ phận kinh doanh là cầu nối giữa Elofun và khách hàng thì bộ phận Marketing chính là cầu nối giữa Elofun và thị trường, giữa đặc tính sản phẩm và nhu cầu thực tế của từng khách hàng, đối tác

ĐANG TUYỂN 0 VỊ TRÍ

Đang cập nhật…

Đang cập nhật….

Đang cập nhật…