CREATIVE

ĐANG TUYỂN 1 VỊ TRÍ

Creative

Là khối bộ phận phụ trách chính trong việc tạo nên sự khác biệt cho từng sản phẩm của Elofun so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Nếu như Production là khối bộ phận chủ chốt mang giá trị về mặt nội dung cho sản phẩm thì khối Creative chính là khối bộ phận chủ chốt mang lại giá trị về mặt hình ảnh cho sản phẩm

ĐANG TUYỂN 1 VỊ TRÍ

2D Artist

Fulltime/Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay tại:
– Email: [email protected]
– SĐT: 0389 935 670

Đang cập nhật…

Đang cập nhật…